Rộng mở tâm hồn và phát triển trí tuệ: Bản in năm 2019 (Paperback)

Rộng mở tâm hồn và phát triển trí tuệ: Bản in năm 2019 By Ni Sư Thubten Chodron, Hoàng Nguyên (Translator), Nguyễn Minh Tiến (Translator) Cover Image

Rộng mở tâm hồn và phát triển trí tuệ: Bản in năm 2019 (Paperback)

$12.99


Ships quickly (1-7 days)
(This book cannot be returned.)

Hơn hai ng n năm trăm năm qua, những lời dạy của Đức Phật đ an ủi v xoa dịu đau thương] cho v số người. Trải suốt thời gian đ , ảnh hưởng của đạo Phật chủ yếu được nhận biết ở c c quốc gia ch u , d rằng trong khoảng v i thập ni n gần đ y đạo Phật đ ph t triển rất đ ng kể tr n to n thế giới. Bằng chứng hết sức phấn khởi cho điều n y ch nh l những người như Ni Sư Thubten Chodron, mặc d kh ng sinh ra v lớn l n trong c c quốc gia c truyền thống Phật gi o nhưng họ đ được th i th c cống hiến hết thời gian v nỗ lực v o việc gi p đỡ mọi người kh c c được lợi lạc từ việc tu tập Phật ph p.
T i v c ng hoan hỷ khi Ni Sư viết cuốn's ch n y bằng ch nh những trải nghiệm tu tập của m nh, với một văn phong trong's ng dễ hiểu nhưng] thể hiện được một sự hiểu biết r r ng về Phật gi o như vẫn từng được tu tập bởi những người T y Tạng. Những gi o ph p n y thật tinh tế v th m diệu, nhưng điều hết sức quan trọng l ch ng phải được giảng dạy theo c ch sao cho người ta c thể thực sự đưa v o tu tập v c được những lợi lạc ch n thật.
T i tin chắc rằng tập's ch n y sẽ đ p ứng được y u cầu đ v sẽ chứng tỏ sự hữu ch đối với những độc giả phổ th ng, đặc biệt l những người trước đ y chưa c dịp l m quen với đạo Phật.
Ng y 20 th ng 2 năm 1990

Dalai Lama XIV Tenzin Gyatso


Product Details ISBN: 9781092222488
ISBN-10: 1092222480
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: March 30th, 2019
Pages: 264
Language: Vietnamese